Persondatapolitik

Data vi indsamler

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
1. For at have en opdateret kundedatabase
2. Muligheden for at fremsende fakturaer


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk 1, litra b og f. I visse tilfælde behandler vi også oplysninger efter at have indhentet dit samtykke.

Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at vi har indhentet samtykke.Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
1. Identifikationsoplysninger (navn, adresse, telefon nummer)
2. Mailadresse
3. Ordrehistorik

Vi videregiver IKKE dine personoplysninger til 3. personer, udover:
- Vores betalingsgateway


Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på hvor længe vi har behov for oplysningen, dels i forhold til igangværende behandlingsforløb, dels i forhold til lovgivningskrav, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.


Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Du har ret til:

- at få indsigt i de oplysninger, vi har registeret om dig
- at få ukorrekte oplysninger om dig rettet
- at bede os slette dine personoplysninger
- at få slettet oplysninger om dig (i særlige tilfælde)
- at få registreringen af dine personoplysninger begrænset
- at gøre indsigelse, i visse tilfælde, mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan finde yderligere oplysninger på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk


Dataindsamler

CVR 43594389
Oshadhi Danmark v/House of Karma
Carl Bernhards Vej 13B
1817 Frederiksberg C

oshadhidenmark@gmail.com